Ad :)

28.1.12

Manusia....Manusia...Manusia...!!!

Mulai Allah ciptakan manusia dari Tanah. Kemudian dijadikan keturunan darinya. Kemudian dimasukkan roh dan diberi pendengaran, penglihatan serta hati. Sebaik sempurna sahaja, kebanyakan mereka bertanya tentang keragu-raguan dalam hati mereka "Apakah apabila kami telah lenyap (yakni hancur) di dalam tanah kubur, kami akan dibangkitkan semula? Mereka jadi manusia yang engkar kepada Allah. (ringkasan As Sajadah:Ayat 7-10

Allah menemplak manusia ini termasuklah kalian dan saya dalam firman-Nya:
Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi (ditugaskan mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. - AS SAJADAH:AYAT 11https://www.facebook.com/Firman.AllahSwt

No comments:

Post a Comment